sobota 29.7

Sobotní den je nejnáročnější ze všech, odjezd dětí I turnusu, uklidit stany, vyměnit prostěradla za čistá, připravit vše pro příjezd nových dětí II turnusu . . .  
 
Po převzetí dětí a přesunu do tábořiště jsme dětem přidělili stany, v rychlosti si řekli pár slov a spěchali jsme k jezerům. Důležité bylo každému malému rybáři seskupit jeho rybářské vybavení, přidělit sektorového vedoucího a jeho lovné místo . . .   to vše se nám do 17 h podařilo a pak přišel očekávaný hodinový vydatný déšť, který jsme přečkali v táborovém stanu u jezera a povídali si o pravidlech lovu na jezerech. 
 
Po příjezdu do tábořiště se děti zabavily na sportovním hřišti, k večeři si opekly špekáčky