Táborová fotogalerie I a II turnusu 2019 zveřejněna  . . . .