Základní informace o táboře

Týdenní tábor s rybářským zaměřením je určen pro děti ve věku 6 - 15 let.

 

V sobotu ......... v 9-10 h je sraz v Lobodicích (adresa bude včas upřesněna), kam rodiče přivezou děti včetně zavazadel a jízdního kola. Zavazadla a rybářskou výbavu dětí převezmeme a děti se pod dohledem vedoucích přesunou s jízdními koly do tábořiště.  

Jízdní kolo a helma je nutná, neboť děti denně dojíždí pod dohledem vedoucích z tábořiště 

k vodě cca 2 km. 

 

Hlavní náplní tábora je samozřejmě rybolov, denně od 8 do 17 h. Rybářské vybavení dětí zůstává po celý týden u vody, kde máme zřízenou základnu . Na základně u vody je 

5 vedoucích (zkušení rybáři), kteří jsou zde po celou dobu konání tábora, přes den vykonávají dozor nad dětmi, přes noc střeží základnu.

 

Dle programu tábora jsou naplánované různé odborné  přednášky rybářského zaměření, sportovní hry, koupání a spousta dalších aktivit.

V tábořišti jsou děti ubytovány v podsadových stanech po dvou. Počet dětí každý rok 20-25. Strava 5x denně, pitný režim zajištěn. 

 

Závěrečné vyhlášení výsledků tábora je v pátek kolem 17h . Děti které se v táborovém bodování umístily nejvýše jsou odměněny poháry, diplomy a dalšími věcnými dary,  avšak ani ti kteří nebyli tak úspěšní, neodcházejí s prázdnou, každé dítě si z tábora odnese nemálo věcných darů v podobě rybářského vybavení, nástrah či doplňků (viz fotogalerie).

 

 Následuje poslední opékání špekáčků, grilování, doprovodný program a volná zábava. Účast rodičů na vyhlášení výsledků vítána ( mohou zde zůstat a přespat do sobotního rána ve vlastních stanech).

 

V sobotu ......... v 10 h si rodiče převezmou děti v Lobodicích na stejném místě.  (týká se většinou pouze dětí, jejichž rodiče se neúčastní pátečního vyhlášení).