Poděkování

Mimo sponzory patří velké poděkováním našim vedoucím a pracovníkům tábora. 

 

 

Každý z nich vykonává svoji funkci s maximálním nasazením, v době osobní dovolené, dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu.  Všichni vedoucí a pracovníci tábora se podílí na zajištění chodu tábora vlastními finančními prostředky. Malou odměnou jim bývá při vyhlášení výsledků tábora drobný dárek v podobě reklamního předmětu některého z našich sponzorů.