Poděkování

Mimo sponzory patří velké poděkováním našim vedoucím a pracovníkům tábora. 

 

 

Každý z nich vykonává svoji funkci s maximálním nasazením, v době osobní dovolené, dobrovolně a bez nároku na finanční odměnu.  Všichni vedoucí a pracovníci tábora se podílí na zajištění chodu tábora vlastními finančními prostředky. Malou odměnou jim bývá při vyhlášení výsledků tábora drobný dárek v podobě reklamního předmětu některého z našich sponzorů. 

 

Zvláštní poděkování patří Marianu Mokryšovi a Jitce Pavlíkové, jenž byli zakladateli těchto táborů. 

Marian působil po mnoho let jako organizátor a hlavní táborový vedoucí , dalších ročníků se bohužel prozatím účastnit nebude. 

Jituška po dlouhé roky šéfuje táborové kuchyni a a bude šéfovat i nadále. Její vyhlášená kuchyně se těší přízni všech účastníků tábora :-)

 

Vyjímečným přínosem pro tábory je náš dlouholetý táborový vedoucí pan Tomáš Měcháček. Člověk s vystudovanou rybářskou školou v Třeboni, rybář s mnohaletými zkušenostmi, pro kterého je sportovní rybařina životním posláním.

 

Každoročně spolu s ostatními rybářskými vedoucími vykonává u vody dozor nad dětmi, organizuje denně tématické přednášky, např. - správný výběr rybářského náčinní, taktika 

a metoda lovu, výroba montáží, správné zacházení s úlovkem, ochrana přírody a životního prostředí a mnoho dalších . . . 

Přednášky v jeho podání se těší veliké oblibě a zájmu nejen u dětí ale i u naších ostatních táborových vedoucích. Je dětem dobrým kamarádem a neustálým rádcem a pomocníkem, 

za což mu patří velký DÍK.