Vítáme Vás na stránkách Rybářského spolku Šupina

     

O spolku

 

Jsme parta sportovních rybářů kteří se rozhodli ve svém volném čase podílet se na výchově těch nejmenších, dětí, nové generace sportovních rybářů. 

Hlavním cílem Rybářského spolku Šupina je pořádat rybářská soustředění, dětské tábory , rybářský kroužek a rybářské závody. Tyto aktivity nám 

napomáhají rozvíjet sportovní rybolov metodou – chyť a pusť.

V zájmu spolku je získat do nájmu (popř. vlastnictví) vodní plochy, na kterých je možno hospodařit.

Vedeme členy, děti i ostatní k ochraně přírody a životního prostředí, především vodních zdrojů, ryb, obojživelníků a zvláště chráněných živočichů.

Spolupracujeme s profesionály z oboru a s obdobně zaměřenými organizacemi.

 

Vykonáváme činnost za účelem získání finančních prostředků potřebných pro dosažení cílů spolku, pořádáním rybařských soustředění, letních táborů , rybářských závodů a rybářského kroužku.