Vítáme Vás na stránkách Rybářského spolku Šupina

     

O spolku

 

Hlavním cílem Rybářského spolku Šupina je pořádat ozdravné pobyty, dětské tábory 

a rybářské závody. Tyto aktivity nám napomáhají rozvíjet sportovní rybolov metodou – chyť a pusť.

V zájmu spolku je získat do nájmu (popř. vlastnictví) vodní plochy, na kterých je možno hospodařit.

Vedeme členy, děti i ostatní k ochraně přírody a životního prostředí, především vodních zdrojů, ryb, obojživelníků a zvláště chráněných živočichů.

Spolupracujeme s profesionály z oboru a s obdobně zaměřenými organizacemi.

 

Vykonáváme činnost za účelem získání finančních prostředků potřebných pro dosažení cílů spolku, pořádáním společenských akcí, zábav , soutěží a zejména získávání grantů,dotací, sponzorských darů a příspěvků na spolkovou činnost.